Raporty

Watch-PAT prezentuje nową jakość w diagnostyce snu!

U wielu pacjentów cierpiących na obturacyjny bezdech senny występuje jednoczesnie nieprawidłowa architektura snu. W niektórych przypadkach stadium snu REM może być znacznie zredukowane lub w ogóle nie występować, co prowadzi do zaburzeń funkcji poznawczych. Aparat Watch-PAT dostarcza pełnego wykresu architektury snu, co stanowi fundament współczesnej diagnostyki obturacyjnych bezdechów podczas snu.

Raport z badania zawiera pełną detekcję stadiów snu (REM/NREM, przebudzenie/sen, sen płytki/ sen głęboki). Ponadto w raporcie zawarte są informacje o poziomie nasycenia krwi tlenem (SaO2), rytmie serca (HR), a także standardowe indeksy (RDI, AHI, ODI), informacje o bezdechach centralnych i oddechu Cheyne-Stokesa, zmianach pozycji ciała w czasie snu i chrapaniu.
Te bardzo istotne informacje obliczane są dla rzeczywistego czasu snu a nie dla czasu badania.

Graficzne wykresy umieszczone w raporcie przedstawiają procentowy udział snu i przebudzeń oraz udział procentowy stadiów snu REM/NREM. Wykres wskaźników pRDI, pAHI oraz ODI obrazuje całkowitą liczbę zdarzeń oddechowych w czasie badania. Wykres zmian wskaźników pRDI, pAHI , ODI można prezentować w ujęciu historycznym, po kilkukrotnym przebadaniu jednego pacjenta.

Watch-PAT jest jedynym dostępnym na rynku aparatem do badań przesiewowych bezdechu podczas snu, który podaje w pełni obiektywne dane na temat indeksów zaburzeń oddechowych, ponieważ odnosi je do rzeczywistego czasu snu a nie do czasu badania. Ponadto jako jedyny aparat na rynku WatchPAT 300 zapewnia pełny komfort badania, którego oczekuje współczesny pacjent.

Raport – bezdechy REM zależne
Raport nr 2
Raport nr 3