Watch-PAT a badania kierowców

Od stycznia 2016 obowiązują nowe przepisy dotyczące badań kierowców z zaburzeniami snu. Watch-PAT 200 jest jedynym aparatem, który potrafi wykonać badanie snu w warunkach domowych a jednocześnie zabezpiecza identyfikację osoby badanej. Dzięki temu znacznie obniża koszty wykonywanych badań – nie wymaga spędzenia przez badanego nocy w szpitalu.