Watch-PAT a kardiologia

Bezdech senny jest powszechny, zwykle nierozpoznany – zwiększa on ryzyko chorób sercowo-naczyniowych (zgodnie z The Sleep Heart Health Study. Am J Res and Crit Care Med 2010).

Szacuje się, że ok. 50% pacjentów kardiologicznych cierpi z powodu bezdechu sennego nie wiedząc o tym.
Bezdech sennny dwukrotnie zwiększa ryzyko wystapienia udaru, nagłego zgonu z powodów kardologicznych, pięciokrotnie ryzyko śmierci z powodów kardiologicznych, o 57% zwieksza ryzyko powrotu migotania przedsionków po zabiegu ablacji.

Leczenie rozpoznanego bezdechu sennego znacząco poprawia wyniki leczenia pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi:

  • Obniża śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych
  • Znacznie zmniejsza nadciśnienie (w tym lekooporne)
  • Zmniejsza nawroty migotania przedsionków
  • Redukuje readmisje z powodów sercowo-naczyniowych
  • Poprawia procent frakcji wyrzutowej lewej komory u pacjentów z niewydolnością serca

Proponujemy wygodną diagnostykę pacjentów z podejrzeniem bezdechu sennego a także wspólpracę w terapii i opiece.