Zalety Watch-PAT

Podstawowe zalety aparatu Watch-PAT!

Technologia PAT jest opisywana i akceptowana przez AASM od 2016 roku w dziale badań domowych – HSAT

 • Całkowicie zbędne zaplecze logistyczne – aparat jest obsługiwany przez lekarza i pacjenta. Nie jest potrzebny technik/pielęgniarka zakładający czujniki i aparat. Nie jest także potrzebna osoba opisująca badanie – wszystkie analizy i tworzenie raportu wykonywane są automatycznie.
 • Komfort i naturalny sen pacjenta w domu. Pacjent nie jest skrępowany pasami oddechowymi, nie ma kaniuli pod nosem. W rezultacie pacjent śpi spokojnie, tak jak każdej nocy, bez dodatkowych wybudzeń spowodowanych aparaturą. Jest to szczególnie istotne w przypadku lekkich i umiarkowanych postaci bezdechu obturacyjnego podczas snu.
 • Odczyt rzeczywistego czasu snu a nie czasu badania. W rezultacie wszystkie liczone indeksy (AHI, RDI, ODI) odnoszą się do czasu snu a nie całkowitego czasu badania i nie są zafałszowane.
 • Automatyczna detekcja bezdechów centralny i oddechu Cheyne-Stokes’a przez Watch-PAT Central PLUS i WatchPAT 300.
 • Rejestracja odgłosów chrapania i pozycji ciała. Dostępna statystyka chrapania (w dB) i rozbicie indeksów pod względem pozycji ciała.
 • Rejestracja i analiza saturacji, desaturacji i tętna.
 • Aparat podaje architekturę snu. Raport zawiera hipnogram z zaznaczonymi okresami czuwania, snu lekkiego i głębokiego oraz snu REM.
 • Aparat przeszedł pomyślnie wszystkie potrzebne badania weryfikacyjne. Współczynniki korelacji z klasycznym, pełnym badaniem PSG wynoszą 0,85 – 0,96.
 • Aparat posiada oznakowanie CE dopuszczające do sprzedaży na terenie Europy. Jest także (łącznie z oprogramowaniem) zatwierdzony przez FDA do użytku na terenie USA.
 • Dobrze opracowane, obszerne raporty z graficznym zobrazowaniem wyników. Dostępny raport z podsumowaniem wielu badań dla jednego pacjenta.
 • Niski koszt badania, jasna kalkulacja kosztów pojedynczego badania.
 • I wiele wiecej…

Krótki opis aparatu Watch-PAT300 w pliku PDF