Technologia PAT


W jaki sposób czujnik PAT rejestruje sygnał biologiczny?

Technologia PAT (ang. Peripheral Arterial Tone) to nieinwazyjna metoda badania tętnic obwodowych i układu współczulnego. Praktycznym sposobem wykorzystania tej metody jest wynaleziony przez firmę Itamar-Medical® nieinwazyjny czujnik montowany na palcu pacjenta. Dane odczytywane przez czujnik są przetwarzane przy użyciu zaawansowanych algorytmów cyfrowych, a następnie przy pomocy łatwego w obsłudze oprogramowania wyświetlane w formie raportów.

Sygnał PAT przenosi informację o chwilowych zmianach objętości tętnic w układzie krążenia, co pozwala na ocenę procesów fizjologicznych, zachodzących w organizmie. Czujnik nieinwazyjny działa na zasadzie zmodyfikowanej pletyzmografii optycznej. Po założeniu czujnika, wokół palca wytwarza się równomierne podciśnienie, które zasadniczo zwiększa zakres odczytu amplitudy sygnału oraz zapobiega powstawaniu szumów i artefaktów. Rejestrowany sygnał jest zapisywany na wymiennym nośniku pamięci, a następnie filtrowany i poddany procesowi analizy z wykorzystaniem dedykowanych algorytmów i oprogramowania zatwierdzonego przez amerykańską agencję FDA. W wyniku tego procesu powstają przejrzyste raporty. Takie funkcjonowanie aparatu diagnostycznego gwarantuje szybkie uzyskanie wolnych od błędów wyników, przy znikomym udziale personelu medycznego i pacjenta.

Wykrywanie obturacyjnych bezdechów w czasie snu odbywa się w następującym mechanizmie: zmniejszone napięcie mięśniowe górnych dróg oddechowych powoduje zamykanie ścian górnych dróg oddechowych i obturację. Sprzężeniem zwrotnym dla tego zdarzenia oddechowego jest aktywacja układu współczulnego, która powoduje wazokonstrykcję i przyspieszenie tętna, w wyniku czego aparat rejestruje tłumienie sygnału PAT. Po przebudzeniu następuje powrót napięcia mięśni górnych dróg oddechowych, zakończenie bezdechu i ponowne zaśnięcie.