Watch-PAT

Watch-PAT to najnowocześniejszy, innowacyjny, aparat do badań domowych (przesiewowych) zaburzeń oddychania w czasie snu. Posiada niespotykane w żadnym innym urządzeniu do badań przesiewowych możliwości diagnostyczne. Aparat jest przeznaczony do przeprowadzania badań w warunkach domowych, po wcześniejszym przeszkoleniu pacjenta przez lekarza. Prosta budowa i funkcjonalność urządzenia sprawiają, że pacjent nie jest narażony na stres związany z badaniem w warunkach szpitalnych i zakładaniem dużego zestawu czujników. Także personel medyczny doceni to urządzenie ze względu na znaczną redukcję czasu i kosztów związaną z miejscem i czasem przygotowania badania, liczbą wykorzystywanych czujników oraz automatyzacją oceny badania.

Watch-PAT stanowi kompletne urządzenie diagnostyczne, noszone na nadgarstku ręki. Do rejestracji sygnałów biologicznych wykorzystywane są nieinwazyjne czujniki optyczne montowane na palcu ręki. Rejestrowane sygnały są zapisywane pamięci urządzenia, a następnie przenoszone do komputera w celu przeprowadzenia analizy. Przetwarzanie zarejestrowanych danych odbywa się z wykorzystaniem prawnie chronionego oprogramowania. Analiza jest w pełni automatyczna, oprogramowanie tworzy raporty w języku polskim.
Wykorzystywana przez WatchPAT technologia PAT jest opisywana i akceptowana przez AASM od 2016 roku w dziale badań domowych – HSAT.

National Sleep Foundation w 2020 roku wyróżniła Itamar Medical nagrodą 2020 SleepTech® Award za prace związane z technologią PAT i rodziną aparatów Watch-PAT, w tym najnowszym, jednorazowym aparatem WatchPAT ONE. Aparat ten, dostarczany do domu pacjenta przez kuriera pozwala na wykonanie badania snu w warunkach domowych bez kontaktu z lekarzem, łącząc się z aplikacją zainstalowaną na smartfonie i przesyłając dane do chmury danych w celu dalszej analizy.

Raport z badania aparatem Watch-PAT zawiera pełną i wiarygodną detekcję stadiów snu (REM/NREM, przebudzenie/sen, sen płytki/ sen głęboki), informacje o poziomie nasycenia krwi tlenem (SaO2), rytmie serca (HR), a także standardowe indeksy oddechowe (RDI, AHI, ODI), informacje o bezdechach centralnych i oddechu Cheyne-Stokesa, zmianach pozycji ciała w czasie snu i chrapaniu w decybelach.
Te bardzo istotne indeksy obliczane są dla rzeczywistego czasu snu a nie dla czasu badania.

Przydatność i dokładność aparatu Watch-PAT została potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi, których rezultaty zostały opublikowane w pismach takich jak Sleep, Chest, Sleep Medicine, Cardiology czy Somnologie. Pełna lista publikacji dotyczących Watch-PAT dostępna jest na stronie producenta oraz u dystrybutora.
Ostatnia duża meta analiza potwierdzająca zalety aparatu Watch-PAT została opublikowana pod koniec 2013 r. w JAMA Otolaryngol Head Neck Surg.

Aparat Watch-PAT jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lekarzy, którzy poszukują szybkiej i efektywnej metody diagnozowania zaburzeń oddychania w czasie snu oraz pacjentów, którzy skarżą się na tego typu dolegliwości, a nie zostali do tej pory właściwie zdiagnozowani.

Jeśli jesteś pacjentem pamiętaj – proś o badanie urządzeniem Watch-PAT !
Tylko ten aparat zapewnia obiektywizację badań przesiewowych porównywalną z pełnym badaniem polisomnograficznym i daje maksymalny komfort w czasie badania – nie krępuje ruchów pasami do monitorowania oddechu, nie wymaga umieszczenia czujników oddechu pod nosem.

Obecnie dostępne są modele Watch-PAT200U z pojedynczym czujnikiem PAT, Watch-PAT CENTRAL PLUS automatycznie różnicujący bezdechy centralne oraz najnowszy model Watch-PAT300 – także z automatyczną detekcją bezdechów centralnych.

Leczenie bezdechu i chrapania – patrz Chrapanie-STOP.pl

Metaanaliza opublikowana w JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;139(12):1343-1350. doi:10.1001/jamaoto.2013.5338
Informacje o aparatach Watch-PATSleep Review
Opracowanie poświęcone aparatowi Watch-PATChest
Nowe pismo na temat zależności kardiologicznych i bezdechu:
Cardio Sleep Review i nie tylko

Omówienia po polsku:
Porównanie zgodności oceny zdarzeń oddechowych w czasie snu w badaniu aparatem Watch-PAT i pełnej PSG
Ocena jakości snu przy pomocy aparatów Watch-PAT.

Krótki opis aparatu Watch-PAT300 w pliku PDF

Watch-PAT a kardiologia

Bezdech senny jest powszechny, zwykle nierozpoznany – zwiększa on ryzyko chorób sercowo-naczyniowych (zgodnie z The Sleep Heart Health Study. Am J Res and Crit Care Med 2010).

Szacuje się, że ok. 50% pacjentów kardiologicznych cierpi z powodu bezdechu sennego nie wiedząc o tym.
Bezdech sennny dwukrotnie zwiększa ryzyko wystapienia udaru, nagłego zgonu z powodów kardologicznych, pięciokrotnie ryzyko śmierci z powodów kardiologicznych, o 57% zwieksza ryzyko powrotu migotania przedsionków po zabiegu ablacji.

Leczenie rozpoznanego bezdechu sennego znacząco poprawia wyniki leczenia pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi:

  • Obniża śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych
  • Znacznie zmniejsza nadciśnienie (w tym lekooporne)
  • Zmniejsza nawroty migotania przedsionków
  • Redukuje readmisje z powodów sercowo-naczyniowych
  • Poprawia procent frakcji wyrzutowej lewej komory u pacjentów z niewydolnością serca

Proponujemy wygodną diagnostykę pacjentów z podejrzeniem bezdechu sennego a także wspólpracę w terapii i opiece.

Watch-PAT a badania kierowców

Od stycznia 2016 obowiązują nowe przepisy dotyczące badań kierowców z zaburzeniami snu. Watch-PAT 200 jest jedynym aparatem, który potrafi wykonać badanie snu w warunkach domowych a jednocześnie zabezpiecza identyfikację osoby badanej. Dzięki temu znacznie obniża koszty wykonywanych badań – nie wymaga spędzenia przez badanego nocy w szpitalu.